Hukum Tidur Di Masjid

Masjid adalah rumah Allah SWT dan pintunya selalu terbuka untuk hambanya yang ingin beribadah kepadanya dan melaksanakannya kewajibannya di dunia, yakni sholat, mengaji, dan menyiarkan kebaikan kepada umat muslim lainnya.  Sebelum membahas tentang hukum tidur di masjid sebaiknya simak beberapa hadis, dalil dan fatwa berikut yang menjelaskan mengenai tidur di dalam masjid:

“Boleh tidur di masjid bagi orang yang membutuhkan, yang tidak memiliki tempat tinggal, namun bersifat kadang-kadang (sementara). Adapun menjadikan masjid sebagai tempat tinggal, tidur malam dan siang di sana, maka hukumnya dilarang.” (Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah, 1/56).

“Telah bercerita kepada kami Isma’il berkata telah bercerita kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, aku mendengar Anas bin Malik bercerita kepada kami tentang perjalanan malam isra’ Nabi s.a.w. dari masjid Kabah (Al Haram). Ketika itu, beliau didatangi oleh tiga orang (malaikat) sebelum beliau diberi wahyu, saat sedang tertidur di Masjidil Haram.” (H.R. Bukhari No. 3305).

Pada masa Rasulullah s.a.w. kami tidur di masjid, sedang waktu itu kami masih muda.” (H.R. Tirmidzi No. 295 dan Ibnu Majah No. 473)

“Dari Abdullah bin Zaid r.a. bahwasanya ia melihat Rasulullah s.a.w. bertelentang di masjid sambil meletakkan salah satu dari kedua kakinya di atas kaki yang lain.” (Muttafaq ‘alaih).

Syekh M Nawawi bin Umar Al-Bantani dalam Syarah Kasyifatus Saja ala Matni Safinatin Naja mengatakan,

لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب وهو من لم يكن عنده أهل فقد ثبت أن أصحاب الصفة وهم زهاد من الصحابة فقراء غرباء كانوا ينامون فيه في زمنه صلى الله عليه وسلم. نعم يحوم النوم فيه إذا ضيق على المصلين ويجب حينئذ تنبيهه ويندب تنبيه من نام في نحو الصف الأول أو أمام المصلين

Tidak masalah tidur di masjid bagi orang yang tidak junub meskipun dia menjomblo, belum berkeluarga.

Dan para ulama pun juga sependapat bahwa hukum tidur di masjid adalah dibolehkan dan setidaknya menjaga beberapa hal berikut ketika hendak tidur di dalam masjid :

  • Menjaga kebersihan dan kesucian masjid.
  • Selalu menjaga kemulian masjid yang merupakan rumah Allah SWT.
  • Tidak mengganggu ruang atau saf yang akan digunakan bagi orang yang akan sholat.
  • Tidak mengganggu kekhusyukan orang yang hendak beribadah.
  • Menjaga ketertiban masjid.
  • Mematuhi peraturan masjid yang ada demi kebaikan masjid.Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *